BG     EN

Жанета Кънева Стойчева

Д.Е.С., Диплома № 0674

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2023 година

Публикуван на 29.04.2024 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2022 година

Публикуван на 25.04.2023 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2021 година

Публикуван на 8.04.2022 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2020 година

Публикуван на 29.04.2021 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2019 година

Публикуван на 30.06.2020 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2018 година

Публикуван на 25.04.2019 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2017 година

Публикуван на 27.04.2018 г.
Жанета Кънева Стойчева
Град:Сливен, 8800
Адрес:ул. Оборище 43
Телефон:+359 44 639 412
e-mail:jstoychevasl@gmail.com